Do lectorado

Neste vídeo do programa Ben Falado! (ano 2010) os directores de varios Centros de Estudos Galegos europeos fálannos da ensinanza de lingua e cultura galega nas súas universidades… tamén na Universidade de Leipzig!