Información xeográfica

Galicia é unha Comunidade Autónoma española situada ao noroeste da península Ibérica e ao norte de Portugal.

Componse de catro provincias: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

 

A Coruña (presentación de Julia Lehman, SS 2012)
df
ff
Pontevedra, Lugo e Ourense  (presentación de Rieke Bockelmann e Domenica Tuschek, SS 2012)